OverMijn inspiratie haal ik veelal uit de natuur, de Hollandse kusten zijn favoriet. Ik ga niet altijd uit van de realiteit, maar probeer een emotie uit te drukken die zijn vorm krijgt in een zee, een mens of in bloemen. In de vorm wil ik steeds  een mate van abstractie zoeken.  Het gaat mij ook om de weidsheid, het licht en de beweging.

Ik  kijk ook vaak wat er tijdens de opzet als vanzelf ontstaat.


Een uitspraak van een koper:

“Het werk vraagt bijzonder de aandacht doordat het kleur en invulling geeft aan de ruimte, maar tegelijkertijd zichzelf niet opdringt. Het toont een haast organische combinatie van realiteit, abstractie en emotie.”